امام رضا (ع) ، معرفت ، زیارت

جلوه های امام رضا(ع) در شعر فارسی


Your image is loading... 

تصاویر زیباسازی نایت اسکین
تنها موهبت بزرگ برای ایرانیان وجود مرقد تابناک حضرت علی بن موسی الرضا در مشهد مقدس می باشد.موهبتی استثنایی ومنحصر به فرد.این حضور در جای جای زندگی ایرانیان خودرانشان داده است .عشق واعتقاد به حضرت امام رضا (ع) در همه ی قشرهای مختلف مردم ریشه دوانیده است وآنها  با این عشق واعتقاد روزگاران سخت ودشوار وطولانی را سپری کرده اند.حضرت امام رضا (ع) نویسندگان را هم از سده های دور نیز تحت تأثیر خود داشته است واین گونه است که شاعران بزرگ ایران همواره این شخصیت استثنایی را ستوده اند.
در دوره معاصر هم ، به ویژه در سالهای پس از پیروزی انقلاب اسلامی نیز شاعران ، عشق وارادت خود را به آستان قدسی آن حضرت آشکار کرده اند .آن چه در ادامه این بحث می آید گزیده ای است از انبوه عشق و ارادت شاعرانی که  در مدح ومنقبت آن حضرت شعر سروده اند...

تصاویر زیباسازی نایت اسکین

عبد الرحمن جامی:

سلام ٌعلی آل طه ویاسین                         سلام ٌ علی آل خیر النّبیّین
سلام ٌعلی روضهٍ حلَّ فیها                          امامً یباهی بِهِ المُلک َوَالدّین
   علیّ بن موسی الّرضاکز خدایش                    رضا شد لقب چون رضا بودش آیین
   زفضل وشرف بینی او را جهان                        اگر نبوّدت تیره چشم جهان بین
   پی عطر روبند حوران جنّت                             غبار دیارش به گیسوی مشکین
   اگر خواهی آری به کف دامن او                        برو دامن از هر چه جزاوست برچین
   چو جامی چشد لذّت تیغ مهرش                       چه غم گر مخالف کشد خنجر کین


سنایی غزنوی:

دین را حرمیست در خراسان      دشوار تورا به محشر آسان
از معجزه ها ی شرع احمد        از حجت های دین یزدان
همواره رهش مسیر حاجت       پیوسته درش مشیر غفران
                                      .....
بی نام رضا همیشه بی نام      بی شأن رضا همیشه بی شأن

ودر پایان قصیده می گوید:

ای کین تو کفرومهرت ایمان       پیدا به تو کافراز مسلمان
در دامن مهرتو زدم دست           تاکفرنگیردم گریبانوحشی بافقی:

تا شنید از باد پیغام وصال یار گل                     برهوا می افکند از خرّمی دستار گل
گر نمی آید زطوف روضه ی آل رسول            چیست مهر آن که آورده است بر طومار گل
نخل باغ دین علی موسی جعفر که هست     باغ قدر ورفعتش را ثابت وسیار گل
آنکه بر دیوار گلخن گردمد انفاس لطف            عنکبوت وپرده را سازد برآن دیوار گل
نخل اگر با موم سازی در ریاض روضه اش       گردداز نشو ونما سر سبزوآرد بار گل
ای که دادی دانه ی انگور زهر آلوده اش         کشت کن اکنون به گلزاری که باشد بار گلعلیرضا غزوه:

 برگشته ام امشب به خود از راه نشابور          شيرين دلکم يک دو دهن شور بخوان شور
 اي سوره اعراف من اي قبله هشـتم              در ظلمت من پنجـره اي بـاز کن از نـور
 اي طوس تو ميقات همه چله نشينان               آ بي تري از نور درخشان تري از طور
 از شهر سنـابـاد برايــم کفن آريــد                     اميد که با نام تو سر بر کنم از گور
 در حادثه موساي به هوش آمده ماييم               سبحانک يا نورتر از نورتر از نورمهدی اخوان ثالث:

بعد چل سال که ري داشت چو محبوس مرا          مي کشد عشق دگرباره سوي توس مرا
کاش زآغاز نمي آمدم از توس به ري                      که به انجام نبود اين همه افسوس مرا
من که دست پدر خويش نمي بوسيدم                   مشهد توس فرا خواند به پابوس مرا

(مجموعه ی اشعار: اخوان ثالث)
سهیل محمودی:

در بند هواييم، يا ضامن آهو!                    در فتنه رهاييم، يا ضامن آهو!
بي تاب و شکيبيم، تنها و غريبيم             بي سقف و سراييم، يا ضامن آهو!
عرياني پاييز، خاموشي پرهيز                 بي برگ و نواييم، يا ضامن آهو!
سرگشته‌تر از عمر، برگشته‌تر از بخت      جوياي وفاييم، يا ضامن آهو!
آلوده‌ي بدنام، فرسوده‌ي ايام                   با خود به جفاييم، يا ضامن آهو!
آلوده مبادا، فرسوده مبادا                        اين گونه که ماييم، يا ضامن آهو!
پوچيم و کم از هيچ، هيچيم و کم از پوچ     جز نام نشاييم، يا ضامن آهو!
ننگيني ناميم، سنگيني ننگيم                   در رنج و عناييم، يا ضامن آهو!
بي رد و نشانيم، از ديده نهانيم                  امواج صداييم، يا ضامن آهو!
صيد شب و روزيم، پابند هنوزيم                 در چنگ فناييم، يا ضامن آهو!منبع: وبلاگ ادبستان فارسی
+ نوشته شده در  شنبه بیست و پنجم آذر ۱۳۹۱ساعت 19  توسط مریم مظفری  |